Teoripodden

Her kan du høre på teorikurs til bil som podcast samtidig som du kan løse oppgaver til hver episode på telefon eller nettbrett. Du finner oss på Spotify, Google Podcasts og Apple Podcasts eller der du lytter til podcast.

Her kan du høre på teorikurs til bil som podcast samtidig som du kan løse oppgaver på telefon eller nettbrett. Du finner oss på Spotify, Google Podcasts og Apple Podcasts eller der du lytter til podcast.

Dette er episodene i Teoripodden

Episode 01 - Førerkort og opplæring

Her snakker vi om de forskjellige førerkortklassene, hva du har lov til å kjøre med førerkort klasse B, og opplæringen du må igjennom.

Episode 02 - Øvelseskjøring

Her snakker vi om hvordan du får mest mulig ut av øvelseskjøringen din, hvilke krav som stilles til deg og den du kjører med og bilen dere kjører.

Episode 03 - Ansvar

Her snakker vi om det juridiske og etiske ansvaret til sjåføren, eieren og passasjerene, alkohol, rus og forsikring.

Episode 04 - Hjernen

Her snakker vi om hvordan hjernen utvikler seg, hvordan den kan lure oss når vi kjører bil, hvordan vi automatiserer handlinger, og vi snakker om kjøreprosessen og nattsynet.

Episode 05 - Bilen del 1: Innvendig

Her snakker vi om det man finner inni bilen, nemlig varsellamper, passasjerer, last, sikring av barn, vognkort og sikt.

Episode 06 - Bilen del 2: Utvendig

Her snakker vi om alt utvendig på bilen: Dekk og felger, motorrom, lys, bremser og førerstøttesystemer.

Episode 07 - Sikkerhetskontroll

Her snakker vi om spørsmål om bilen sensor kan stille deg på den praktiske prøven.

Episode 08 - Henger

Her snakker vi om det å trekke henger, altså å kjøre med tilhenger, vognkort, lys og annet utstyr på hengeren, lastsikring, bremser og vedlikehold.

Episode 09 - Fysikk

Her snakker vi om bremselengder, krefter, hastighet og mye annet moro.

Episode 10 - Lover og regler

Her skal vi ikke gå gjennom alle trafikkreglene, for det gjør vi i de andre episodene, men vi skal snakke om myndighetspyramiden, politiets signaler, vegtrafikkloven og forskrift om kjørende og gåde trafikk.

Episode 11 - Veisystemet

Her snakker vi om veimerking, kollektivfelt, sykkefelt, gangvei, sykkelvei og de forskjellige delene en vei består av.

Episode 12 - Vikeplikt

Her snakker vi om vikeplikt, høyreregel og forkjørsvei.

Episode 13 - Skilt og veioppmerking

Her snakker vi om de vanligste trafikkskiltene, hvordan vi kjenner de igjen, hva vi må gjøre når vi møter dem og hvor lenge de gjelder - og vi skal snakke om veioppmerking.

Episode 14 - Trafikklys

Her snakker vi om lyskryss, pilsignaler, kollektivsignaler og kjørefeltsignaler.

Episode 15 - Flerfeltsvei

Her snakker vi om veier med flere felt i samme kjøreretning, både i bymiljø og på motorvei. Vi skal også snakke om hvordan man kjører inn på motorvei, og hvordan du kjører ut fra motorvei.

Episode 16 - Stans og parkering

Her snakker vi om hva som er forskjellen på stans og parkering, hvor det er lov å parkere, og hvor det er lov å stanse.

Episode 17 - Forbikjøring

Her snakker vi om hvilke regler som gjelder når man kjører forbi, og hvilke regler som gjelder når du selv blir forbikjørt.

Episode 18 - Tog, trikk og bybane

Her snakker vi om hva det vil si å gi fri vei, hvilke regler som gjelder ved planovergang, og noen av de problemstillingene som en trikkefører må ta stilling til.

Episode 19 - Utrykningskjøretøy

Her snakker vi om hva vi gjør når politiet ønsker å stoppe oss og vi snakker om det å slippe frem utrykningskjøretøy - for tenk hvis du stopper på rødt lys og du ser blålys bak deg - hva gjør du da?

Episode 20 - Myke trafikanter

Her snakker vi om hvordan vi kjører når vi møter fotgjengere, syklister, hester, skiløpere, barn og mennesker med lyter.

Episode 21 - Ulykker

Her snakker vi om hva slags ulykker som er vanlige og hvordan man unngå dem, hvem som oftest havner i ulykker, og hvordan man fyller ut skademeldingsskjema.

Episode 22 - Førstehjelp

Her snakker vi om hvordan vi er førstehjelpere når vi møter noen som trenger hjelp fordi de er involverte i et trafikkuhell eller en trafikkulykke.

Episode 23 - Straff

Her snakker vi om forenklet forelegg, bøter, parkeringsavgift, prikkbelastning og prøvetid.

Episode 24 - Tips til teoriprøven

Her skal vi komme med våre beste tips og råd før den teoretiske prøven - teoriprøven.

Episode 25 - Oppkjøringen

Her skal vi komme med våre beste tips og råd før den praktiske prøven - oppkjøringen.

Hør alle episodene på Spotify, Google Podcasts og Apple Podcasts.